Måltiden

Att betrakta en vacker kvinnas kropp är som att träda in i en gotisk katedral och fyllas av vördnad inför gudomen.

Formernas mjukhet…

Linjernas harmoni…

Rörelsernas behag…

I begynnelsen fanns Modergudinnan.

Hon var den skapande kraften, den vårdande och älskande kraften.

Ur hennes kropp kom den livgivande mjölken likt en oändlig, porlande flod, och den gav näring åt människorna.

Hon styrde de tidiga människornas byar, riktade in männens styrka och adrenalin på att spåra upp och nedlägga de djur som var nödvändiga för att föda befolkningen, eller på att uppföra byggnader att sova i.

Hon fattade de viktiga besluten, ty hon var den visa, som förstod hur allting hängde ihop, att allt levande – växt, djur och människa – är delar i samma kretslopp och beroende av varandra.

 

Alla följde inte hennes råd, och hon ville inte ta bort människans fria vilja. Då skulle människan förminskas till en mekanisk nickedocka, och det var inte meningen. Men friheten hade ett pris.

Aggressiva hannar utmanade henne, ifrågasatte hennes ledarskap. När de gick samman i grupp, och drev varandra att hela tiden ta ännu ett steg, blev de så starka och skrämmande att de fick de andra människorna att underkasta sig deras vilja. Och Modergudinnan tog ett steg tillbaka, för hon ville ju inte reducera dem till mekaniska nickedockor.

Det starka, tveeggade svärd som är den fria viljan kastade ut människan, från begynnelsens lustgård, till en tillvaro med rivaliserande krigsgudar vilka kände ett oupphörligt behov av att mäta sina krafter mot varandra. Kampen om herraväldet blev viktigare än att enas om ett styre för allas bästa.

 

Modergudinnan försvann inte. Hon fanns med, i kulisserna, för att säkerställa att de skapande, vårdande och älskande värdena inte helt togs bort från människan.

Hon levde kvar som härskarinna på Druidernas Avalon, men hennes makt blev allt mindre.

Hon levde kvar som klok, läkekunnig kvinna men fick alltför ofta betala för detta med att bli lågornas rov.

Hon levde kvar som Madonnan, vördad i all sin enkelhet som den som skapade balans gentemot den starke guden.

Och inte ens lutheranernas och muselmanernas extrema mansbejakande kultur kunde stoppa henne från att utöva sitt inflytande.

 

För den fria viljan hade också kraften att utvecklas, att resa sig från djurstadiet inte bara fysiskt utan också själsligt, mentalt, andligt.

Och den livgivande mjölken forsar ännu som en stark flod från hennes kropp.

Advertisements

About cosmosaccordingtolongandy

Liksom man kan finna hela kosmos i ett enda riskorn, så finns det inget som är för stort eller för litet för denna blogg. Jag tror på i princip allt - allt som en människa kan framställa i sin fantasi är möjligt. Livet är oändligt - men lev i nuet. Alla tillvaratagna "nu" utgör livets mening.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.