#metoo – snacka om toppen av ett isberg

I grupp efter grupp, i bransch efter bransch, i det här landet och i andra, kommer berättelserna om hur kvinnor känt sig sexuellt utnyttjade och/eller kränkta av män. ”Ikoner” inom TV-underhållning, filmindustrin och på andra håll ertappas med, i uttryckets rätta bemärkelse, byxorna nere och faller från sina piedestaler. #metoo skakar om hela vårt samhälle.

Motreaktioner kommer förstås, mer eller mindre balanserade, från män som anser sig mer eller mindre orättvist påhoppade, från män som är bara allmänt indignerade, och från män som uttrycker oro för hur de från och med nu ska kunna och våga förhålla sig till kvinnor.

Jag ska inte här och nu gå in på frågan om i vilken utsträckning (om ens alls) dessa mäns protester är berättigade. Låt oss bara konstatera att varje gång något sådant inträffar – när någon grupp i samhället reser sig mot vad de uppfattar som orättvisor – så riskerar pendeln att, ofta tillfälligt, slå över åt motsatta diket. Det ligger i sakens natur.

För vad som enligt min mening är det mest intressanta i det som nu händer, är magnituden av det hela. Detta är ett massivt vulkanutbrott! Detta är något som får den arabiska våren för några år sedan att likna en storm i ett vattenglas. För #metoo-upproret utmanar krafter som har styrt människans villkor sedan urminnes tider.

Ett historiskt ögonblick i människans historia?
Foto: Pixabay

Vi kan bara spekulera över hur världen såg ut i människans barndom, eller under stenåldern, ja till och med senare än så. Det finns berättelser om en tid då gudinnan och därmed kvinnan var den som styrde, som var den som tog de viktiga besluten, och som gjorde det med grundvärderingar som skaparkraft, vård och omsorg. Kanske är dessa berättelser sanna, kanske inte.

Vad vi vet är, att så långt tillbaka i människans historia som vi har någon form av dokumentation så är det mannen som har bestämt. Och det har han gjort eftersom han är den fysiskt starkare. Så enkelt, och så brutalt och barbariskt, är det i naturen. Mannen har förvisso försökt legitimera sin maktposition på olika, mer eller mindre absurda sätt, till exempel genom de olika religionernas så kallat heliga skrifter. Långt in i modern tid har män till och med hävdat att det inte är självklart att kvinnan har en själ (medan det förstås ansetts självklart att mannen har en sådan).

En aspekt av mannens totala makt över kvinnan, i ett historiskt perspektiv, har förstås varit att han tagit sig frihet att utnyttja henne sexuellt – enbart därför att han har kunnat, på grund av sin råstyrka och därmed makt. Att vår tids män fortfarande i stor utsträckning använder sig av den friheten, ”nedärvd” under hundratals generationer, är därför inte underligt – vilket inte betyder att det är försvarbart.

#metoo är toppen på det förmodligen största politiska isberg som någonsin funnits, och att detta som ett antal kvinnor nu satt igång ska kunna lyckas, i den meningen att de naturliga (i ordets mest negativa betydelse) strukturerna ska rämna, är långt ifrån säkert. Den arabiska våren misslyckades i stort sett. De som startade den mötte en enormt mäktig motståndare, men dock ingenting mot de krafter som #metoo-upproret har att besegra.

Advertisements

About cosmosaccordingtolongandy

Liksom man kan finna hela kosmos i ett enda riskorn, så finns det inget som är för stort eller för litet för denna blogg. Jag tror på i princip allt - allt som en människa kan framställa i sin fantasi är möjligt. Livet är oändligt - men lev i nuet. Alla tillvaratagna "nu" utgör livets mening.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.