Dags att släppa in Taiwan i värmen

Idag, på FN-dagen, är det tyvärr återigen dags att påminna om det dystra faktum att en nation med 23 miljoner invånare är utestängd från den internationella gemenskapen.

Taiwan, den första och hittills enda demokratiska nationen inom det kinesiska kulturområdet, får inte vara med i FN. Inte heller i någon annan internationell samarbetsorganisation. Inte heller, under eget namn, i internationella idrottsevenemang, där inte heller landets flagga får visas.

Och som om inte det skulle vara nog, så tvingas taiwaneserna dag efter dag, år efter år, leva med 1600 missiler – ett flertal av dem bestyckade med atomstridspetsar – riktade mot sig från den store buffeln till granne på andra sidan Taiwan-sundet. De tvingas leva under det konstanta hotet att invaderas och krossas av världens största armé, den så kallade folkets befrielsearmé i Kina.

Taiwaneserna förtjänar ett bättre öde än att kastas åt Xi Jinpings glupande käft.

I Kina avslutas i dagarna kommunistpartiets kongress, vilken hålls vart femte år. Där har, denna gång, landets obestridde ledare Xi Jinping tagit ytterligare steg på vägen att bli den mäktigaste ledaren sedan Mao Zedong. Det spekuleras att Xi inte kommer att nöja sig med att sitta under två femårsperioder, vilket i så fall bryter mot de oskrivna regler som har gällt inom partiet/staten sedan 90-talet.

I praktiken spelar just det förstås ingen roll. Kina är en järnhård diktatur, med eller utan Xi. Men han har seglat upp som en extremt stark ledare och han gör det i en tid när Kina är på god väg att bli världens vid sidan av USA mäktigaste ekonomi. Xi har också visat, sedan han kom till makten 2012, att han inte tvekar att slå ner på varje demokratiyttring i landet – inklusive Hong Kong. Censuren i cyberrymden är också hårdare och mer effektiv än någonsin.

Detta är alltså vad det demokratiska väst vill att 23 miljoner taiwaneser ska tvingas underkasta sig. För det är omvärldens tystnad som gör det möjligt för Kina att bete sig precis hur som helst och utdela vilka hot som helst utan repressalier. Det demokratiska väst är livrädda för att tappa marknadsandelar i Kina, då väger allt tal om mänskliga rättigheter mycket lätt.

Det är dags för Europa och Nordamerika att göra gemensam sak för demokratin i Taiwan, mot diktaturens kreatur. För även om världen behöver Kina, så behöver Kina världen ännu mer. Ett enat västblock skulle vara svårt för Xi Jinping att ignorera. Om vi menar någonting med våra vackra ord om mänskliga rättigheter så är det dags att visa det nu, innan det är för sent. Xi kommer inte att vänta hur länge som helst innan han tar Taiwan med våld.

Advertisements

About cosmosaccordingtolongandy

Liksom man kan finna hela kosmos i ett enda riskorn, så finns det inget som är för stort eller för litet för denna blogg. Jag tror på i princip allt - allt som en människa kan framställa i sin fantasi är möjligt. Livet är oändligt - men lev i nuet. Alla tillvaratagna "nu" utgör livets mening.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.