Hur ska terrorn stoppas?

En terrorattack är förstås lika allvarlig och tragisk oavsett om den inträffar i Oslo, Rom eller Bagdad. Den kommer dock, rent känslomässigt, närmare dig som individ om den händer på en plats som du har anknytning till.

Spanien har blivit mitt andra (eller tredje) hemland och gårdagens attentat i Barcelona känns alldeles förfärligt. Men inte överraskande, La Rambla är väl typ det ”perfekta” målet för ett sådant vansinnesdåd.

Terrorister är fega jävlar. De slår till mot, sannolikt, obeväpnade civila som inte har en chans att skydda sig. Lastbilen har blivit deras mest populära vapen. Lätt att få tag i, behövs inga förberedelser, ingen bombtillverkning i hemliga källarlokaler, inga kpistar att gömma i fiollådor. Bara tuta och köra.

Terrordåden har förstås en avsikt, eller flera, och de har också en anledning, eller flera. Jag vill göra den distinktionen, mellan avsikt och anledning, och ska försöka förklara den.

Den direkta avsikten är att döda och skada så många människor som möjligt. Genom att göra detta skapas skräck, och det skapas hat, och det är vad hjärnorna bakom terrordåden önskar. För hatet resulterar sannolikt i våldsamma, militära repressalier mot misstänkta personer, grupper och stadsdelar – stadsdelar där invånarnas viktigaste gemensamma nämnare är att de är fattiga och frustrerade. I många fall är de invandrare, ofta muslimer. Repressalier mot dessa grupper kommer att föda nya terrorister, och hjärnorna kan använda dessa misslyckade individer för att genomföra nya attentat.

Så långt avsikten. Anledningen, då? Jag är helt, fullständigt övertygad om att huvudanledningen till terrordåden är ekonomisk. Vem är det som är villig att, i de flesta fall med överhängande risk att själv stryka med, genomföra en terrorattack? Är det familjefadern som sitter i en trevlig villa, har en hustru och barn han älskar och ett intressant jobb att gå till? Nej. Det är, i de allra flesta fall, en frustrerad ung man som hankar sig fram i en dyster förort med hög arbetslöshet och inget hopp om en bättre framtid. Det är han som är mottaglig för hjärnornas förgiftade löften om ära – här eller i paradiset. För första gången kan han se en (pervers) mening med sitt liv, och om han skulle dö på kuppen så har han övertygats om att han kommer att få det bättre på andra sidan.

För den rika västvärlden är också en feg jävel. Det har den varit i hundratals år. Med hjälp av sin militära överlägsenhet har västvärlden tagit den politiska, men framför allt ekonomiska, kontrollen över stora områden i ”syd”, Afrika och Asien. Med vapenmakt har västvärlden sett till så folken i syd producerat det som västvärlden vill ha, och även sett till så det mesta av vinsten från produktionen har gått till företag i väst. Är det konstigt att frustrationen och hatet har växt och växt bland människor i Afrika och Asien?

Nu har de också fått vapen, och nu slår de tillbaka. Och med samma brutala och tragiska självklarhet som att den marginaliserade vita underklassen riktar sin aggressivitet mot dem som är ännu svagare, istället för mot de rika, så riktar tredje världens terrorister sina vapen mot försvarslösa civila istället för mot överlägset starkare militära mål.

ISIS må besegras, Boko Haram må besegras, militärt. Men terrorhotet kommer aldrig att försvinna förrän vi på allvar tar itu med de ekonomiska skillnaderna mellan länder och människor.

Advertisements

About cosmosaccordingtolongandy

Liksom man kan finna hela kosmos i ett enda riskorn, så finns det inget som är för stort eller för litet för denna blogg. Jag tror på i princip allt - allt som en människa kan framställa i sin fantasi är möjligt. Livet är oändligt - men lev i nuet. Alla tillvaratagna "nu" utgör livets mening.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.